मंगळवार, २८ ऑक्टोबर, २००८

मराठीतून संगणकावर व्यवहार करताना ह्या अडचणी का येतात?

मराठीतून संगणकावर व्यवहार करताना ह्या अडचणी का येतात?

आपल्या लिपीतून संगणकावर व्यवहार करण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी करता आल्या पाहिजेत.
  1. आपल्या लिपीतली चिन्हं त्यांच्या मांडणीच्या नियमांसकट (उदा. क+ी = की, द+्+य = द्य) संगणकाच्या पडद्यावर उमटवता आली पाहिजेत. आपण कळपाट (की-बोर्ड) वापरून, त्याच्या कळा दाबून हव्या त्या लिपिखुणा पडद्यावर उमटवू शकलो पाहिजे.
  2. आपण अशा रीतीने तयार केलेला मजकूर संगणकात व्यवस्थित साठवता आला पाहिजे आणि तो ज्या व्यक्तीला आपण पाठवू त्या व्यक्तीच्या संगणकाच्या पडद्यावर तसाच नीट उमटला पाहिजे.
ह्यासाठी आपल्याला सार्वत्रिक, प्रमाणित संकेतप्रणालीची आवश्यकता आहे (आपल्याकडे अनेकदा सार्वत्रिक कळपाटाची असं म्हणतात ते चूक आहे). वर सांगितलेल्या अडचणी यायच्या, कारण अशी प्रमाणित संकेतप्रणाली मराठीसाठी उपलब्ध नव्हती.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: