शनिवार, ११ डिसेंबर, २०१०

मराठी आयएमई

संगणकावर युनिकोडातून मराठी लिहिण्यासाठी इन्स्क्रिप्टाच्या आराखड्याव्यतिरिक्तचे इतर पर्याय वापरण्यासाठी मराठी आयएमई कसे वापरायचे ह्याविषयीची शिकवणी

शुक्रवार, १० डिसेंबर, २०१०

इन्स्क्रिप्टाच्या कळपाटाची ओळख

संगणकावर मराठी टंकलेखन करण्यासाठी इन्स्क्रिप्ट हा कळपाटाचा आराखडा वापरतात. त्याची ओळख करून देणारी दृक्-श्राव्य शिकवणी