मंगळवार, ४ मे, २०१०

फॉण्ट (font) , फॅक्स (fax) ह्या शब्दांतील ( ॲ आणि ऑ ) मराठीत कसे लिहावे - टंकलिखित (टाइप) करावे

फॉण्ट font , फॅक्स fax हे शब्द मराठीत कसे लिहावे - टंकलिखित (टाइप) करावे ?
फॉण्ट = फ + ॉ + ण + ् + ट
फॅक्स = फ + ॅ + क + ् + स
-ॲ, ऑ (ह्यातला ॲ ( ॲ - ॲक्ट (act) मधला कसा लिहाल?) अजूनही काही टंक वापरून नीट दिसत नाही ). युनिकोडात ह्या दोन्ही अक्षरांसाठी खालील चिन्हे उपलब्ध आहेत.
U+090D - ऍ (हे मराठीत वापरत नाहीत )
U+0911 - ऑ
U+0945 - ॅ
U+0949 - ॉ
U+0972 - ॲ (हे मराठीत वापरतात )
( संदर्भ: http://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf)
ही चिन्हे कॉपी पेस्ट करूनही वापरता येतील. करॅक्टर-मॅपमध्येही (Start>all programs>accessories>system tools>character map) ती सापडतील. युनिकोड (U+090D इ. ) वापरुन ही चिन्हे लिहिता येतात. (अधिक माहितीसाठी हे पाहा : http://unicode.org/faq/font_keyboard.html#3 ) इनस्क्रिप्टचा कळपाट (कीबोर्ड) , युनिकोड आणि टंक (फॉण्ट) ह्या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे जरी युनिकोडात (version 5.0) ही चिन्हे असली तरी ती इनस्क्रिप्टच्या कीबोर्डमध्ये अजूनही नाहीत. आणि 'ॲ' अजूनही काही टंकांमध्ये उपलब्ध नाही.
ॲ वर अधिक माहितीसाठी हे वाचा : http://pravin-s.blogspot.com/2008/09/samyak-devanagari-is-now-unicode-51.html