सोमवार, २५ ऑगस्ट, २००८

संगणकावर मराठीतून व्यवहार : युनिकोडाच्या साहाय्याने

युनिकोड वापरून संगणकावर मराठीतून व्यवहार कसा करावा हे सांगणारी आमची पुस्तिका ह्या दुव्यावर (पीडीएफ आवृत्ती ) उपलब्ध करून दिली आहे. ती पाहावी. ह्या अनुदिनीवर हा सर्व मजकूर आणि इतर अद्ययावत माहिती आम्ही लवकरच देण्याचा प्रयत्न करू.