शनिवार, १५ नोव्हेंबर, २००८

इनस्क्रिप्टचा कळपाटाचा आराखडा वापरून मराठी लिहिताना '?, !' इ. चिन्हं लिहिता येत नाहीत, ती लिहिता येण्यासाठी काय करावं?

इनस्क्रिप्टचा कळपाटाचा आराखडा वापरून मराठी लिहिताना '?, !' इ. चिन्हं लिहिता येत नाहीत, ती लिहिता येण्यासाठी काय करावं?

मराठी लिहिण्यासाठी आपण जर इनस्क्रिप्टचा कळपाटाचा आराखडा वापरत असाल तर; आधुनिक मराठी लेखनात आपण नेहमी वापरतो त्या त्या चिन्हांकरता किंवा काही गणिती चिन्हांकरता कळा नेमलेल्या नाहीत. उदा.
आधुनिक मराठी लेखनात आपण नेहमी वापरतो ती विरामचिन्हं
प्रश्नचिन्ह ?
उद्गारचिन्ह !
अर्धविराम ;
द्विबिंदू :
एकेरी अवतरणचिन्ह ''
दुहेरी अवतरणचिन्ह ""
पर्यायक /

किंवा पुढील गणिती चिन्हं
अधिक +
न्यूनतर <
अधिकतर >
टक्के %

लक्षात घ्या की युनिकोडात त्यासाठी स्वतंत्र क्रमांक दिलेले आहेत. पण इन्स्क्रिप्टच्या कळपाटात ते क्रमांक नि कळा ह्यांची जुळणी नसल्याने इन्स्क्रिप्टच्या कळपाटातून ही चिन्ह लिहिता येत नाहीत. त्यासाठी आपल्याला इंग्रजीचा कळपाट तात्पुरता वापरावा लागेल. Alt आणि Shift ह्या कळा एकदम दाबून आपण मराठी लिहिताना तात्पुरता इंग्रजीचा कळपाट वापरू शकाल.