मंगळवार, २० जानेवारी, २००९

संगणकावर युनिकोड आहे की नाही हे कसं ओळखावं?

संगणकावर युनिकोड आहे की नाही हे कसं ओळखावं?

पुढील खुणांवर क्रमाने टिकटिकवा. Start > Control panel > Regional and Language options

. ह्या ठिकाणी गेल्यावर एक चौकट उघडेल. त्यातील वरच्या बाजूला असलेल्या Languages ह्या खुणेवर बाण नेऊन टिकटिकवा. पुढील आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे दृश्य दिसेल.

. चौकटीच्या ह्या भागात खाली Supplemental language support ह्या भागातील दोन पर्यायांपैकी Install fiels in complex and right-to-left languages (including Thai) हा पहिला पर्याय निवडला आहे का हे पाहा जर तो निवडलेला असेल तर तुमच्या संगणकावर युनिकोड आहे. जर निवडलेला नसेल तर तुमच्या संगणकावर मराठीसाठी युनिकोड कार्यरत केलेलं नाही.

बुधवार, ७ जानेवारी, २००९

लोकसत्ता युनिकोडात !

सकाळीच सुशांत म्हणाला की लोकसत्ताने युनिकोड वापरायला सुरूवात केली आहे. http://www.loksatta.com पाहा.
आता मराठीमधील ३ चांगली वृत्तपत्रे महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, सकाळ ही युनिकोडात आहेत. मराठीचा वापर वाढण्याच्या दृष्टीने हा बदल चांगला आहे.