गुरुवार, १८ मार्च, २०१०

सामनाही युनिकोडात

आता सामना हे वृत्तपत्रही युनिकोडात दिसू लागले आहे. लवकरच उरलेली वृत्तपत्रेही युनिकोडात यावीत. मराठी वृत्तपत्रांच्या प्रसाराला ही गोष्ट फारच उपकारक ठरणार आहे.

सोमवार, ८ मार्च, २०१०

नवी माहितीपुस्तिका

युनिकोडाच्या साहाय्याने संगणकावर मराठी कसे वापरावे? ह्या पुस्तिकेसाठीचा दुवा उजवीकडच्या चौकटीत दिला आहे।
http://sites.google.com/site/yunikodatunmarathi/dharika ह्या संकेतस्थळावरूनही ही पुस्तिका उतरवून घेता येईल.